Wydarzenia parafialne

Wydarzenia parafialne

07.XII.2016 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie serdecznie dziękuję za zainteresowanie ogłoszonymi przez Parafię zapytaniami ofertowymi na:
   1. Remont i adaptacja na cele kulturowe zabytkowego kompleksu klasztornego w Szczuczynie z przeznaczeniem na Centrum Muzealno – Warsztatowe.
   2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (branże konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna) przy realizacji zadania pn. „Remont i adaptacja na cele kulturowe zabytkowego kompleksu klasztornego w Szczuczynie z przeznaczeniem na Centrum Muzealno – Warsztatowe.
   Jednocześnie informuję, iż do terminu składania ofert na roboty budowlano – montażowe wpłynęło pięć ofert, na nadzór inwestorski jedna oferta. W chwili obecnej oferty poddane są szczegółowej analizie pod względem merytorycznym oraz jakościowym.
   Nadmieniam, że całkowita wartość projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem wyniosła 5 181 358,54 zł. z czego dofinansowanie 4 145 086,82 zł.

3.XI.2016 r. Podsumowanie III kwesty “Ratujemy zabytki szczuczyńskiej nekropolii”. Zobacz więcej.

30.X i 01-02.XI.2016 r. III Kwesta z cyklu „Ratujemy zabytki szczuczyńskiej nekropolii”. Zobacz więcej.

11.X.2016 r. Sukces Parafii – wywiad z proboszczem ks. Robertem Zielińskim. Zobacz więcej.

7-9.X.2016 r. Zlot przyjaciół Szczuczyna. Zobacz więcej.

21.IX.2016 r. Ćwiczenia przeciwpożarowe w okolicy klasztoru.

W czerwcu i lipcu 2016 r. zamontowano system przeciwpożarowy w kościele. Zobacz więcej.

8.VI.2016 r. Pielgrzymka dziękczynna do Rzymu za 20 lat pełnienia posługi kapłańskiej. Zobacz więcej.

W 2016 r. wykonano dokumentacje remontu i adaptacji budynku klasztoru i złożono wniosek do RPO w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku o dofinansowanie tych prac.

Remont elewacji kościoła i remont klasztoru 2017 rok. Zobacz więcej

Remont klasztoru 2018 rok. Zobacz wiecej

Remont klasztoru 2019 rok Zobacz wiecej

Remonty 2020 Zobacz wiecej

Remonty 2021 Zobacz wiecej

Remonty 2022 Zobacz wiecej