Remont klasztoru 2018 rok

Obecnie parafia zmaga się z ogromnym kapitałochłonnym zadaniem związanym z remontem obiektów klasztornych oraz zagospodarowaniem terenu wokół kościoła i klasztoru, na który to cel pozyskano kwotę 4 145 086,82 PLN z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pozostałą kwotę tj. 1 036 271,72 PLN Parafia musi wygospodarować z własnego budżetu.