Izba pamięci Marszałka Piłsudskiego.

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej powstał 13 września 1988 roku. Zrzesza osoby, które kultywują pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego, troszczą się o szerzenie wartości patriotycznych i opiekę nad miejscami pamięci narodowej. Posiada strukturę ogólnopolską oraz wychodzi poza granice naszej ojczyzny. Staraniem małżonków Anny i Adama Jagusz oddział ZP RP powstał także w Szczuczynie 5 grudnia 2012 roku w 145 rocznicę urodzin Marszałka. Przez 8 lat jego siedzibą był Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie. Tam również mieściła się izba pamięci marszałka.

Od 26 września 2020 r siedziba oddziału oraz izba pamięci mieszczą się w Centrum Muzealno-warsztatowym przy parafii p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie. W naszej izbie znajduje się bardzo dużo eksponatów ukazujących postać Józefa Piłsudskiego jak i czasów jego obecnych. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca.

Więcej informacji o Związku Piłsudczyków RP można uzyskać na stronie: https://pilsudczycy.pl

O otwarciu Izby Pamięci w Centrum Muzealno-warsztatowym można przeczytać pod linkiem: http://e-grajewo.pl/wiadomosc,Izba_Pamieci_J._Pilsudskiego,43546.html