Remont klasztoru 2019 rok

Obejmował zarówno prace remontowo – renowacyjne, jak też wyposażenie obiektu i zagospodarowanie terenu wokół niego. Przeprowadzono gruntowny remont wszystkich instalacji, dachu, elewacji zewnętrznej, oraz od nowa dokonano podziału wnętrza klasztoru i przeprowadzono jego remont kapitalny. Może poza samą konstrukcją i zabytkowymi murami, kryptami czy sklepieniami nic już nie jest takie same jak przed remontem. Przy pełnym szacunku dla dziedzictwa przeszłości, powstał nowoczesny i funkcjonalny obiekt, który może służyć społeczności lokalnej. Warto wspomnieć, że został on wyposażony w meble i sprzęt audiowizualny, co pozwoli na to, by spełniał  funkcję Centrum Muzealno – Warsztatowego. Należy też wspomnieć o powstaniu ogrodu przy budynku klasztoru, który oprócz znaczenia estetycznego, co może stać się wizytówką Szczuczyna, ma też znaczenie dla społeczności lokalnej, jako miejsce rekreacji.