Projekt przebudowy alejek na terenie cmentarza parafialnego w Szczuczynie