Sekrety szczuczyńskiego ołtarza (cz. 3)

Stan naszej wiedzy na temat szczuczyńskiego ołtarz głównego, jego historii, budowy i prowadzonych wcześniej prac konserwacyjnych oraz restauracyjnych ciągle się zwiększa. Dzięki konserwatorom pracującym w naszym zabytkowym kościele, możemy obecnie mówić i pisać nie o pięciu, a o siedmiu miejscach, w których ujawniono zapiski – sygnatury pozostawione dla potomnych w 1898 r., przez ówczesnych majstrów.
Dziś kolejne sygnatury, które odkryto jak dotąd w przedniej części ołtarza.

Trzy zapisy ołówkiem kopiowym:

 1. „ołtarz ten / odnowiony / roku 1898 za / księdza Czarnowskiego / Pryncypał pozłotniczy / P.[an] Wincenty Leszczyński / Subiekci Ignacy Szulc / Wiktor Chmielarczyk / Józef Ciesielski”
 2. „Ignacy Szulc / Pozłotnik / roku 1898 16/9”
 3. „Ignacy / Szulc / Pozłotnik”
  Sygnatury (dwie datowane, w tym jedna datą dzienną) znajdują się w polu głównym ołtarza na wewnętrznej stronie namiotowego baldachimu, który umieszczony jest nad wizerunkiem Matki Boskiej Śnieżnej (dwie pierwsze w dolnej jego części, trzecia w górnej).

Dwa sprytnie ukryte zapisy farbą.

 1. „Józef / Ciesielski”
 2. „1898 / J. C. P.”.
  Datowana sygnatura, zapisana w dwóch częściach, znajduje się nad głowicą kolumny (z boku na gzymsie i fryzie) w polu głównym ołtarza (patrząc na ołtarz z prawej strony nad zewnętrzną kolumną). Pierwsza część, na gzymsie, niestety słabo czytelna z rozmazaną treścią „Józef Ciesielski”. Niżej na fryzie data „1898” i bardzo słabo widoczne litery – skrót „J. C. P.” to najprawdopodobniej Józef Ciesielski Pozłotnik.
  W czwartej części „Sekrety szczuczyńskiego ołtarza” przedstawię Państwu świadectwa przeszłości, które odkryto jak dotąd w tylnej części ołtarza.
  Niewykluczone, że szczuczyński kościół i ołtarz skrywają jeszcze więcej tajemnic, które z czasem odkrywać będą konserwatorzy.
  Prace konserwatorskie i restauracyjne w szczuczyńskim kościele prowadzi Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Gorek Restauro s.c. z Warszawy

Foto:
Joanna i Janusz Siemion

Janusz Siemion
Dyrektor BCK w Szczuczynie