8.VI.2016 r. Pielgrzymka dziękczynna do Rzymu za 20 lat pełnienia posługi kapłańskiej.