Historia

Parafia pw. Imienia NMP została erygowana w 1889 r.


    Kościół murowany pw. Imienia NMP oraz klasztor i kolegium wybudował w latach 1701 -1707 Stanisław Antoni Szczuka z fundacji Jana Sobieskiego na pamiątkę, zwycięstwa pod Wiedniem. Od 1805 r., gdy klasztor został opuszczony przez Zakon Pijarów, kościół w Szczuczynie spełniał funkcję kościoła filialnego w parafii Wąsosz. Po erygowaniu parafii w Szczuczynie stał się, kościołem parafialnym. Kościół konsekrowany w 1743 r. przez Biskupa pomocniczego płockiego Marcina Załuskę.

    Aktualnie w budynku dawnego kolegium mieści się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w budynku byłego klasztoru do 1991 r. część pomieszczeń zajmowała szkoła. Obecnie w klasztorze znajdują się: mieszkania dla księży i Centrum Muzealno-Warsztatowe; 

    W latach 1983-1995 dokonano gruntownego remontu kościoła i klasztoru staraniem ks. prob. Mieczysława Olszewskiego. W latach 2000-2009 staraniem ks. prob. Jerzego Śleszyńskiego odnowiono i pomalowano zewnętrzną elewację kościoła i klasztoru, zabezpieczono najważniejsze zabytki w kościele, wybudowano boczny ołtarz z figurką Matki Bożej Fatimskiej oraz przeprowadzono gruntowny remont kaplicy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. W latach 2011-2015 staraniem ks. prob. Roberta Zielińskiego wykonano dokumentację techniczną klasztoru i kościoła, odwodniono kościół i klasztor, wymieniono nagłośnienie; przeprowadzono remont wikariatów, w części plebani i kancelarii. W 2016 r. wymieniono 11 okien w kościele oraz odnowiono ściany boczne i elewację frontową kościoła. Zobacz galerię zdjęć z remontu.

Plebania murowana w budynku dawnego klasztoru, wybudowana w latach 1696-1701 staraniem Stanisława A. Szczuki; budynek dawnego klasztoru wraz z kościołem wpisany do rejestru zabytków.

    Proboszczowie od 1925 r.:
ks. Józef Nowosadko 1925-1928,
ks. Marian Lis 1928-1930,
ks. Andrzej Gawędzki 1930-1931,
ks. Jan Załuska 1931-1949,
ks. Stanisław Dąbrowski 1949-1956,
ks. Józef Wądołowski 1956-1960,
ks. Czesław Borawski 1960-1972,
ks. Jan Roszkowski 1972-1982,
ks. Mieczysław Olszewski 1982-1999,
ks. Jerzy Śleszyński 1999-2011,
ks. Robert Zieliński od 2011-2017,
ks. Jacek Majkowski od 2017r.

    Z parafii pochodzą od 1925 r.:
 ks. Grzegorz Franciszek Miklaszewski (1938),
 ks. Lucjan Świderski (1961),
ks. Lech Stanisław Gardocki (1975),
ks. Marek Dembiński (1989),
 ks. Sławomir Sulewski (1992),
ks. Grzegorz Jaworowski (1994),
ks. Dariusz Lenczewski (1994),
ks. Andrzej Popielski (1996).

Sekrety szczuczyńskiego ołtarza (cz. 1) – Zobacz wiecej

Sekrety szczuczyńskiego ołtarza (cz.2) – Zobacz wiecej

Sekrety szczuczyńskiego ołtarza (cz. 3) – Zobacz wiecej