Skąd nasz ród

Zapraszam do obejrzenia pokonkursowej wystawy prac, które powstały w ramach warsztatów genealogicznych „Skąd nasz Ród”


Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” i Parafia Szczuczyn serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na pokonkursową wystawę prac powstałych w ramach warsztatów genealogicznych „Skąd nasz ród?” wyeskponowaną w Centrum Muzealno – Warsztatowym przy szczuczyńskim kościele. Wystawę można oglądać do końca 2020r. potem zostanie wyeksponowana w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie (ul. Łomżyńska 11).

Konkurs „Drzewo genealogiczne” ogłoszony został w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” projektu warsztaty genealogiczne „Skąd nasz ród”. Podczas warsztatów młodzież zapoznała się z regionalną historią oraz zgłębiła tajniki tworzenia drzewa genealogicznego. W ramach warsztatów został ogłoszony konkurs na drzewo genealogiczne. Skierowany on został do uczniów klas VI – VII z terenu miasta i gminy Szczuczyn. Podsumowanie konkursu nastąpiło w dniu 9 grudnia 2020 r. Komisja w składzie: – przewodniczący: Anna Wojsław Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” – członkowie: Janusz Siemion, Andrzej Kosmowski oceniła prace przyznając nagrody:

I miejsce – Przemysławowi Cymoch

II miejsce – Kamili Godlewskiej

oraz wyróżnienia:- Wiktorii Metelskiej i Roksanie Smirnow

wszyscy ze Szkoły Podstawowej im. Zesłąńców Sybiru w Niedźwiadnej. Projekt Warsztaty genealogiczne „Skąd nasz ród” Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” realizuje we współpracy z Biblioteką – Centrum Kultury w Szczuczynie oraz Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwo Podlaskie.

Tekst i zdjęcia: Anna Wojsław/Andrzej Szabelski, Janusz Siemion

WARSZTATY GENEALOGICZNE „SKĄD NASZ RÓD” W CENTRUM MUZEALNO – WARSZTATOWYM W SZCZUCZYNIE
W dniach 9 października 2020 r. (piątek) i 16 października odbyły się zajęcia w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” projektu warsztaty genealogiczne „Skąd nasz ród”.

W warsztatach, które odbywały się w Centrum Muzealno – Warsztatowym
w Szczuczynie a które prowadzili wiceprezes Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów dr Małgorzata K. Frąckiewicz wraz z panem mgr Kamilem M. Leszczyńskim oraz dyrektorem Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie Januszem Siemion, wzięli udział uczniowie VII i VIII klasy ze Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej oraz uczniowie klas VI „b” i VII „b” ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie wraz z opiekunkami: Izabelą Budzińską i Edytą Skrodzką.

Podczas warsztatów młodzież zapoznała się z regionalną historią oraz zgłębiła tajniki tworzenia drzewa genealogicznego. W ramach warsztatów został ogłoszony konkurs na drzewo genealogiczne. Skierowany on został do uczniów klas VI – VII z terenu miasta i gminy Szczuczyn. Podsumowanie konkursu nastąpiło w dniu 9 grudnia 2020 r.
Komisja w składzie:

  • przewodniczący: Anna Wojsław Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn”
  • członkowie: Janusz Siemion, Andrzej Kosmowski oceniła prace przyznając nagrody:

I miejsce – Przemysławowi Cymoch
II miejsce – Kamili Godlewskiej
oraz wyróżnienia:

  • Wiktorii Metelskiej i Roksanie Smirnow wszyscy ze ze Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej

W ramach projektu Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” zorganizowało pokonkursową wystawę prac, które powstały w ramach warsztatów genealogicznych „Skąd nasz Ród”. Prace wyeksponowane zostały w Centrum Muzealno – Warsztatowym w Szczuczynie dla szerokiej publiczności i można było je oglądać do końca 2020r. Od stycznia 2021r. pokonkursowa wystawa prac przeniesiona została do Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie.

Projekt Warsztaty genealogiczne „Skąd nasz ród” Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” realizowało we współpracy z Biblioteką – Centrum Kultury w Szczuczynie oraz Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów.

Środki na to zadanie Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
.

Więcej na temat warsztatów:
https://www.facebook.com/NaszSzczuczyn/posts/2759186200986723
https://www.facebook.com/NaszSzczuczyn/posts/2765454990359844
https://www.facebook.com/NaszSzczuczyn/posts/2815165485388794
https://www.facebook.com/NaszSzczuczyn/posts/2816083851963624
https://www.facebook.com/NaszSzczuczyn/posts/2847598112145531

Tekst:
Anna Wojsław / Andrzej Szabelski
Foto: Andrzej Kosmowski / Janusz Siemion