W czerwcu i lipcu 2016 r. zamontowano system przeciwpożarowy w kościele