Podsumowanie III kwesty “Ratujemy zabytki szczuczyńskiej nekropolii”.

Wydażenia parafialne

Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” informuje, że w czasie tegorocznej kwesty na naszym cmentarzu zebraliśmy łącznie 6.462,17 zł.
Wszystkim uczestnikom kwesty i darczyńcom serdecznie dziękujemy.
W tym roku kwestowali:
Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”:
Jolanta Jadwiga Budzińska, Janusz Siemion, Joanna Siemion, Przemysław Jakacki, Krystyna Rosłoniewska, Tadeusz Karaś, Robert Łepkowski, Anna Wojsław, Karolina Kaliszewska, Jolanta Doliwa, Ewa Kurzątkowska, Sebastian i Katarzyna Kleszczewscy, Andrzej Kosmowski.
Ochotnicza Straż Pożarna:
Michał Kaliszewski, Andrzej Skrodzki, Maria Skrodzka, Jadwiga Dylewska, Witold Dylewski.
Warsztaty Terapii Zajęciowej:
Artur Muczyński, Marcin Łapiński, Paweł Danowski, Tomasz Sielawa.
Związek Harcerstwa Polskiego:
phm.Maria Jaworowska, Maciej Zadrożny, Monika Śmiarowska, Julita Żebrowska, Magdalena Sokołek, Zuzanna Zalewska, Maria Wiśniewska, Olga Koniecko, Maja Wojciechowska, Kacper Wojciechowski, Julia Wiśniewska, Piotr Danowski, Amelia Drobińska, Natalia Kaliszewska, Agata Koniecko, Paulina Żebrowska. Związek Piłsudczyków RP Oddział w Szczuczynie: Mariusz Orłowski, Adam Jagusz, Rafał Orłowski, Edyta Dzięgielewska, Ryszard Skrodzki, Andrzej Orłowski, Martyna Downar, Arkadiusz Sobolewski, Maria Jóźwik.
Wolontariusze:
Artur Kuczyński, Jakub Kuczyński, Krzysztof Zalewski, Julia Zalewska, Anna Jagusz, Agnieszka Kaliszewska, Daria Łepkowska, Anna Zalewska, Karolina Zalewska, Ewa Grunwald, Krzysztof Grunwald, Marek Niebrzydowski, Mateusz Niebrzydowski, Robert Skrodzki, Edyta Skrodzka, Marzena Żebrowska, Dariusz Koniecko, Anna, Tomasz, Aniela Juszkiewicz, Krzysztof Wysocki, Oliwia Wysocka, Adrian Wysocki, Anna Kossakowska, Patrycja Dzięgielewska, Wojciech Łapiński, Małgorzata Jarmutowska, Mirosław Jarmutowski, Marzenna Bijowska, Robert Szymkiewicz, Tadeusz Danowski, Klaudia Świderska. Wszystkim uczestnikom kwesty i darczyńcom serdecznie dziękujemy. Informujemy także, że osoby/instytucje, które chciałyby się jeszcze przyłączyć do naszej kwesty mogą wpłacać datki na wyodrębnione w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie konto nr 21 8768 0003 0000 0130 2000 0020