Spotkania

            W dniu 21.02.2020r. w Centrum Muzealno – Warsztatowym w Szczuczynie odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego III Zlotu Przyjaciół Szczuczyna.