III Kwesta z cyklu „Ratujemy zabytki szczuczyńskiej nekropolii”.

III Kwesta z cyklu „Ratujemy zabytki szczuczyńskiej nekropolii”.